Odległości miast

Wybierz miasto od którego do którego chcesz uzyskać odległość.
Od: Do:
Odległości
Odległości między poszczególnymi miastami pochodzą z Atlasu samochodowego z roku 1999, wydawnictwo "Demart".
Uwaga: Na dzień dzisiejszy wpisano do skryptu odległości do miasta: Kraków.
Następne wkrótce w wolnych chwilach, sporo tego jest :)
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2023