Kalkulator

Pierwiastek kwadratowy [sqrt] - należy po naciśnięciu pierwiastka wcisnąć równa się.
Potęga [^] - należy po wciśnięciu potęgi wcisnąć wykładnik, a potem równa się.
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2023