Łańcuch znaków

Podaj tekst:
Rodzaj zmiany: podaj wartość md5
podaj długość łańcucha znaków
zapisz łańcuch w odwrotnej kolejności
zmień litery łańcucha na wielkie
zmień litery łańcucha na małe
zmień pierwszą literę pierwszego słowa na wielką
zmień pierwsze litery wszystkich słów na wielkie
Wynik:
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2023