Czyszczenie kodu

Wklej kod HTML, który chcesz oczyścić:
Zaznacz jakie elementy kodu HTML maja zostać usunięte
Zaznacz tagUsuwane elementy
adres www<a href=""> </a>
tabela<table> </table>
cyfry0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
duże literyA, B, C...
małe literya, b, c...
wszystkie literya, b, c... oraz A, B, C...
znaki interpunkcyjne, . : ; itp.
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2023